Novinky

Zelená úsporám 2015
Naše firma se zaregistrovala ve Státním fondu životního prostředí a je zařazena do SOD. Tedy může realizovat zakázky, u kterých je podaná žádost na dotace z programu "Nová zelená úsporám 2015". Dále provádíme veškeré úkony, které jsou nutné k podání této žádosti. V případě, že se rozhodnete využít program Ministerstva životního prostředí, kontaktujte nás na adrese: info@moravecaspol.cz.
Děkujeme

Změna místa pro zasílání korespondence:
Máme novou adresu pro doručování korespondence (sídlo firmy zůstává nezměněno):
Na Vyhlídce 1895, 25101 Říčany

Zateplovací systém Baumit

Definice systémů

Zateplovací systémy Baumit se používají na zlepšení tepelněizolačních vlastností obvodových plášťů stávajících stavebních objektů a jako tepelná izolace obvodových konstrukcí u novostaveb. Zateplovací systémy Baumit jsou kontaktní (neprovětrávané) systémy obvodových plášťů budov s použitím tepelných izolantů na bázi polystyrenových fasádních desek nebo fasádních desek z minerálních vláken, připevňovaných k podkladu lepením a hmoždinkami, s výztužnou vrstvou a povrchovou probarvenou tenkovrstvou omítkou.

Podle použitého materiálu, tj. druhu izolantu a povrchové úpravy, rozlišujeme 4 základní typy zateplovacích systémů Baumit:

A. Zateplovací systém Baumit EPS-F
Systém s použitím tepelného izolantu na bázi fasádních desek z expandovaného nebo extrudovaného polystyrenu s povrchovou úpravou z tenkovrstvých probarvených omítek Baumit. Použití polystyrenových fasádních desek je z požárních důvodů omezeno požární výškou objektu 22,5 m, a dále popř. i účelem objektu (zdravotnictví), požárními úseky , požárními pásy a požárními vlastnostmi bezprostředního okolí objektu.

B. Zateplovací systém Baumit s minerálním izolantem
Systém s použitím tepelného izolantu na bázi minerálních fasádních desek s kolmo nebo podélně orientovanými vlákny (bez omezení výšky zateplovaného objektu) s povrchovou úpravou z tenkovrstvých probarvených omítek Baumit.

C. Zateplovací systém Baumit open®
Vysoce difuzně otevřený systém s použitím tepelného izolantu na bázi difuzně otevřených polystyrenových fasádních desek (použití omezeno požární výškou objektu 22,5 m) a speciální strukturální omítkou Baumit open.

D. Zateplovací systém Baumit s keramickým obkladem
Systém s použitím tepelného izolantu na bázi fasádních desek z polystyrenu i kolmých minerálních vláken s konečnou povrchovou úpravou z keramických pásků nebo obkladaček.

Pro kompletní informace o zateplovacím systému Baumit klikněte zde


Telefon: 603 533 254, info@moravecaspol.cz
Copyright © Moravec a společníci, spol s r.o. 2008, Developed by NAC