Novinky

Zelená úsporám 2015
Naše firma se zaregistrovala ve Státním fondu životního prostředí a je zařazena do SOD. Tedy může realizovat zakázky, u kterých je podaná žádost na dotace z programu "Nová zelená úsporám 2015". Dále provádíme veškeré úkony, které jsou nutné k podání této žádosti. V případě, že se rozhodnete využít program Ministerstva životního prostředí, kontaktujte nás na adrese: info@moravecaspol.cz.
Děkujeme

Změna místa pro zasílání korespondence:
Máme novou adresu pro doručování korespondence (sídlo firmy zůstává nezměněno):
Na Vyhlídce 1895, 25101 Říčany

TERFIX-TERMO protipožární omítkovina

Charakteristika:
Izolační omítky Termo jsou inovací hmot Porfix a Terfix, vyrábějí se ve formě suchých směsí. Jsou založeny na polymercementové bázi a mají tudíž dlouhodobou životnost. Jsou výsledkem více než 25 let zkušeností v oboru stavební protipožární ochrany.

Izolační omítky Termo se vyrábějí v několika variantách:
• komplexní suchá směs Termo XU vhodná pro tepelné i požární izolace v tl. od 1 do 6cm
• komplexní suchá směs Termo PS vhodná pro tenčí vrstvy
• koncentráty Termo K3 v balení pro různé objemy míchaček, určené pro strojní nástřiky (ke koncentrátu se kromě vody přidávají i další příměsi)

Použití:
Z hlediska požární účinnosti jsou všechny varianty rovnocenné (viz. protokol PAVUS, č. j. 895 041). Používají se ke zvýšení požární odolnosti ocelových, železobetonových a jiných konstrukcí, nosných i nenosných, strojním nástřikem i ručním nahazováním. Hmoty Termo jsou určeny zejména pro vnitřní aplikace, kde nevyžadují žádné další opatření nebo následnou povrchovou úpravu (kromě případného estetického dokončení). Lze je použít i pro venkovní aplikace, avšak výhradně s následnou úpravou povrchu proti atmosférickým vlivům, vodorovné plochy je však třeba chránit vodotěsnou izolací.

Upozornění: hmotu Termo XU lze výhodně použít všude tam, kde kromě protipožární izolace je žádáno též zateplení (zvýšení tepelného odporu konstrukce)!

Složení:
Hmoty Termo PS a XU obsahují cement, vápenný hydrát, skelná vlákna, superlehká plniva (experlit a granulovaný Styropor), retenční přísady, polymerní adheziva, hydrofobika, thixotropní přísady a napěňovadlo, k hmotě se před aplikací přidává pouze voda.

Koncentráty Termo K jsou vhodné pro větší plochy, kromě vody se přidávají ještě další přísady :
• vápený hydrát
• cement PC 325
• experlit EP 150
• koncentrát TERMO - K

Technické údaje + osvědčení, certifikace:
Ukazatelm. j.Termo XUTermo PS
Obj. hmotnost suché směsig1280+ 5%380+ 5%
Obj. hmotnost směsi při aplikacig1380+ 5%800+ 5%
Dávka záměsné vody1 pytelcca 45 lcca 45 l
Přídržnost na podkladMPamin. 0,15min. 0,1
Pevnost v tlakuMPamin. 0,9min. 0,9
Pevnost v tlaku za ohybuMPamin. 0,5min. 0,4
Hořlavost(třída)AA
Ustálená vlhkost po vyzrání%cca 2,5cca 3
Toxicitaneškodný pro styk s potravinami
Obsah porů%min. 50min. 50
Součinitel difúzeµcca 3cca 3
Součinitel tepelné vodivostiW m-1K-10,060,08


Tloušťka izolační vrstvy
Z protokolů PAVUS č. Z-52/Ve 1991 a zejména č. 895 041/1995 vyplývají tyto tloušťky ochranné vrstvy Termo

1. pro ocelové tyčové profily
Charakter ocelového prvkuPožární odolnost (minuty)Tloušťka omítkoviny Termo (mm)
O/F = 100 m-115
30
45
60
90
120
180
0
5
6
12
23
32
47
O/F = 150 m-115
30
45
60
90
120
180
0
5
12
19
29
39
55
O/F = 300 m-115
30
45
60
90
120
180
5
13
22
29
39
49
65
O/F = 450 m-115
30
45
60
90
120
180
7
18
25
34
43
nutno nastavit individuálně
nutno nastavit individuálně


2. pro železobetonové stropní a stěnové konstrukce
Krytí (mm)
Požární odolnost ( min.) >>
30456090120180
1005571321
150551119
2005916
255614
30611
3569
406
456
500
550
minimální tloušťka desky (mm)607080100120150


Poznámky k tabulkám
• hodnoty v Tab. 1 platí pro prvky namáhané ze 3 nebo ze 4 stran (nosníky, sloupy)
• mezilehlé hodnoty lze zjistit lineární interpolací
• při požární odolnosti 180 minut nebo při tl. větší než 41 mm musí být vloženo pletivo
• podklad je nutno opatřit kotvícím nátěrem Dekora Primer
• při venkovních aplikacích je nutno provést ochranou vrstvu - vyžádejte si konzultaci!

Příprava podkladu
Podklad musí být po celou dobu předpokládané životnosti pevný, soudržný, prostý separačních látek

Vytyčení tloušťky izolační vrstvy a její měření:
U ocelových prvků se obvykle tloušťka vrstvy předem nevytyčüje, nástřik se provádí v 1 - 3 vrstvách podle celkové (projektem předepsané) tloušťky. Měření tloušťky se provádí vpichováním jehly nebo měřítka a změřením hloubky vpichu. Na žádném místě nesmí být tloušťka menší než 75% proti předepsané hodnotě, průměrná tl. vrstvy se vypočte jako aritmetický průměr z 10 - 20 i více měřených míst, kdy polovinu míst určí obvykle odběratel, druhou polovinu dodavatel. Průměrná tloušťka musí odpovídat projektem předepsané hodnotě.


Telefon: 603 533 254, info@moravecaspol.cz
Copyright © Moravec a společníci, spol s r.o. 2008, Developed by NAC