Novinky

Zelená úsporám 2015
Naše firma se zaregistrovala ve Státním fondu životního prostředí a je zařazena do SOD. Tedy může realizovat zakázky, u kterých je podaná žádost na dotace z programu "Nová zelená úsporám 2015". Dále provádíme veškeré úkony, které jsou nutné k podání této žádosti. V případě, že se rozhodnete využít program Ministerstva životního prostředí, kontaktujte nás na adrese: info@moravecaspol.cz.
Děkujeme

Změna místa pro zasílání korespondence:
Máme novou adresu pro doručování korespondence (sídlo firmy zůstává nezměněno):
Na Vyhlídce 1895, 25101 Říčany

Tepelně-izolační nástřikový systém TERFIX

Technologický předpis pro tepelně-izolační nástřikový systém TERFIX - Termo

Tepelně -izolační nástřikový systém TERFIX - TERMO je moderní izolační systém, který vychází z nejnovějších poznatků tepelné techniky a stavební fyziky.

Jedná se o superlehkou polymercementovou izolační omítkovinu pro zateplení fasád i interiérů s protipožárním a sanačním účinkem, dlouhodobě osvědčená, propustná pro vodní páry, trvanlivá a odolávající povětrnostním vlivům.

Tento sytém zabrání, aby sluneční teplo vniklo do vnitřních prostorů a vnitřní teplo neuniklo ven. Proto jsou stěny v objektu v létě příjemně chladné a v zimně útulně teplé i při extrémních teplotách. Tyto vlastnosti ovlivňují nejen lepší klima bydlení, ale zvláště radikálně snižují náklady na vytápění.

Použití:
Lze použít pro zateplení (zvýšení tepelného odporu) všech druhů obvyklých stěnových i skeletových konstrukcí se všemi druhy zdiva, betonových panelů i lehkých staveb s třískocementových desek. Použití tohoto systému je zvláště vhodné u objektů starších s členitou architekturou.

Popis:
Dodatečné zvýšení tepelného odporu je docíleno nástřikem tepelně-izolační hmoty v tloušťkách 30 až 65 mm a to bez vkládání nosného pletiva. Izolace má charakter jádrové omítky, bez objemových změn, bez nutnosti potahování výztužovou síťovinou. Konečná úprava se provede natahovanou strukturální omítkovinou Dekora , nebo je-li žádáno hladké provedení - stěrkovým VW-tmelem a následným fasádním nátěrem Ravacryl Mat. Dilatační spoje jsou v systému přiznány a jsou opatřeny dilatačními spojkami.

Technologický postup při aplikaci:

• Příprava povrchu - aplikace tohoto systému nevyžaduje žádné zvláštní přípravné práce. Povrch se zbaví všech špatně lpících vrstev a provede se jeho penetrace zředěnou disperzí SOKRAT 2802. V případě, že stěna, na kterou je hmota aplikována, je nasákavá, bude provedena kotvící cementová vrstva. Rabicové pletivo se instaluje jen u zvětralého, kamenného, či smíšeného zdiva.

• Aplikace izolační omítkoviny je prováděna převážně nástřikem z pístových omítaček P13. Suchá směs se v míchadle omítačky promíchá s vodou na lehkou pastovitou hmotu, která musí ulpívat bez stékání na zednické lžíci. Omítka se stříká převážně ve dvou až třech vrstvách. První vrstva je převážně v tl. 8 - 12 mm, druhá v tl. 15 - 25 mm. Poslední vrstva se vyrovná latí podle omítníků a dle potřeby se vyhladí. K vytyčení tloušťky se používají běžné omítníky dřevěné či kovové. Hrany je vhodné opatřit ochrannými kovovými profily tam, kde je nebezpečí mechanického poškození, zejména u přízemních partií.

• Povrch tvoří omítkovina DEKORA výrobce ( firma Moravec a spol.), která je natažena ocelovými hladítky. Tato omítkovina je v různých strukturách v barvě bílé. Barevnost povrchové úpravy je docílena fasádním nátěrem Ravacryl Mat ( s velikou barevnou škálou ). Poz: Nedoporučuje se použití omítkonin probarvených ve hmotě. Dochází k vymývání barevného pigmentu a tím ke ztrátě stálobarevnopsti.

• Vždy je nutná úprava parapetních a atikových plechů s přesahem 25 mm přes tl. fasády..

Základní parametry systému:
prvekpopistl.vrstvy (mm)součinitel tepelné vodivosti W/m.Kdifúze (m)objemová hmotnost (suchá) (kg/m3)
TERMOtepelně-izolační hmota50,000.06 ověřený0.005 ověřený290 ověřený
tmelová vrstvaVW tmel - stěrka3 alter. 60,7 orientační0.007 ověřený1770 orientační
povrchová úpravaomítkovina - DEKORA2-40,7 orientační0,007 ověřený1650 orientační
nátěr fas.b.Ravacryl Mat0,500,14 *10-12

povrchová úprava - povrchová úprava je odolná proti povětrnosti a omyvatelná-přídržnost omítky k povrchu je min. 0.2 MPa

Odolnost proti rázům: Díky vysoké pružnosti užitých materiálů je systém odolný proti rázům, otěru, vzniku trhlin a drolení.

Odolnost proti zatížení větrem: Systém byl vystaven sací zátěži, odpovídající účinkům padesátiletého zatížení větrem. Systém vydržel bez poškození trvalé zatížení 3.2 kPa a krátkodobá opakovaná zatížení 7 kPa.

Ohnivzdornost: stupeň hořlavosti A.

Odolnost proti vodě: Systém zaručuje zcela vodovzdorné pokrytí povrchu.

Propustnost pro vodní páry: Systém je propustný pro vodní páry a proto zajišťuje potřebnou prodyšnost. Odpovídající parametry jsou uvedeny v tabulce.

Kondenzace: Propočet difůze ( viz tabulka ) ukazuje , že systém má odpor proti vodním parám srovnatelný s odporem klidného vzduchu a proto účinně zamezuje kondenzaci. Systém podstatně snižuje nebezpečí intersticiální kondenzace.

Chemické a biologické parametry: Systém je chemicky inertní. Odolný proti hnilobě a hmyzu a nepodporuje nárůst hub, plísní a bakterií.

Provozní teploty: Systém odolává rychlým změnám teploty, provázejícím změny počasí. Plně zachovává všechny své vlastnosti v tepelném rozsahu -27 do 80 oC.

Součinitel tepelné vodivosti: 0.06 W/mK

Trvanlivost: Za podmínek přiměřené údržby vnější vrstvy ( omítky ) zajišťuje systém účinnou tepelnou izolaci a ochranu po celou dobu životnosti stavebního objektu.

Atestace: Výrobky jsou schváleny ve Státní zkušebně č. 204 Prosecká 76, 190 00 Praha 9 pod č. : 1-S-585/306/1996 dále hlavním hygienikem ČR ( č.j. 28517 , HEM-321.4-8.61994) a státním zdravotním ústavem (CZŽPIS-2740/94-EXŽ 2371) podle stavebního zákona.Telefon: 603 533 254, info@moravecaspol.cz
Copyright © Moravec a společníci, spol s r.o. 2008, Developed by NAC