Novinky

Zelená úsporám 2015
Naše firma se zaregistrovala ve Státním fondu životního prostředí a je zařazena do SOD. Tedy může realizovat zakázky, u kterých je podaná žádost na dotace z programu "Nová zelená úsporám 2015". Dále provádíme veškeré úkony, které jsou nutné k podání této žádosti. V případě, že se rozhodnete využít program Ministerstva životního prostředí, kontaktujte nás na adrese: info@moravecaspol.cz.
Děkujeme

Změna místa pro zasílání korespondence:
Máme novou adresu pro doručování korespondence (sídlo firmy zůstává nezměněno):
Na Vyhlídce 1895, 25101 Říčany

Sanace lodžií

Technologický předpis na provádění sanace lodžií
Sanační opatření zahrnuje komplexní systém opatření, jejichž cílem je:
- maximálně zpomalit degradační procesy v betonových konstrukcích obnovením krycích vrstev betonu a vhodnou povrchovou úpravou s protikarbanatizačními vlastnostmi.
- zabránit dalšímu pronikání srážek do konstrukcí, zejména do styků panelové konstrukce,
- obnovit estetický vzhled lodžií

Sanační postup zahrnuje:

1. Odstranění stávajících podlah včetně izolací a okapnice, odstranění separovaných krycích vrstev betonářské výztuže na stropních a stěnových dílcích a na dílcích zábradlí ( v případě betonových –panelových zábradlí).

2. Odstranění degradované výplně styků.

3. Odstranění nedostatečně lpících povrchových úprav.

4. Oprava zkorodovaných částí stropních a stěnových dílců a dílců zábradlí a náhrada výplně styků. Plochy s obnaženou zkorodovanou výztuží je třeba sanovat v souladu s technologiemi používanými pro opravu poruch pohledových betonů.

Základní fáze těchto oprav jsou:

Odstranění povrchových vrstev betonu uvolněných v důsledku koroze výztuže
Očištění nebo odstranění zkorodované výztuže (pokud není staticky nezbytná), popřípadě její náhrada. Ochranný nátěr očištěné výztuže, který brání vzniku elektrochemické koroze výztuže v důsledku elektrického článku, který vzniká mezi starým a čerstvým (doplňovaným) betonem. Nátěr bude proveden základním nátěrem syntetickým.

Pro náhradu odpadlých krycích vrstev výztuže a chybějících části průřezu až do tloušťky sanované vrstvy cca 40 mm se doporučuje vyspravení chybějících míst VW tmelem a vyrovnání povrchů VW tmelem se síťkou. Při opravě míst s chybějícími částmi průřezu většími než cca 40 mm, případně plošných poškození dílců se doporučuje použít betonovou směs s upravenými vlastnostmi. Pro reprofilace je vhodné používat průmyslově vyráběné směsi, u nichž je zajištěna průběžná kontrola kvality surovin, postupu výroby a konečných vlastností. S ohledem na polohu vyspravovaného místa a tloušťku sanované vrstvy je nutno zvážit vyztužení sanované vrstvy pletivem přistřeleným k podkladu nebo výztuží kotvenou do sanovaného prvku. Vyztužení je nutné vždy, pokud se s doplněnou částí průřezu má uvažovat jako se staticky účinnou. Skutečné krytí doplňované výztuže betonem nesmí být menší než 20 mm. Zvláštní pozornost je nutno věnovat reprofilaci prostorů styků. Toto bude provedeno VW tmelem s pružnou výztužnou vložkou.

Provedení nástřiků nebo nátěrů na bázi akrylátů - barva fasádní Mistrál.

5. Osazení nových okapnicových plechů z čela lodžie, opatření zadní strany okapnice ochranným nátěrem - epoxidehet.

6. Osazení polystyrénového omítníku u parapetu

7. Vybetonování nového spádového klínu podlahy na očištěný, případně penetrovaný povrch stropního dílce (okapnice a omítník slouží jako bednění). Beton spádového klínu musí být proveden v minimální tloušťce 40 mm (na straně u okapnice), spád podlahy min 2%, důkladně zhutněný a chráněný (např. zakrytím PE folií) před vyschnutím min. 4 dny. Kvalita betonu odpovídající třídě betonu B 25.

8. Po vyzrání betonové vrstvy (min. 10 dní po odstranění fólie) se provede stěrková izolace a dlažba, sokl, spárování a tmelení. Technologie sanace podlahových vrstev musí především vyloučit další zatékání do konstrukcí.

Navržené řešení zajíšťuje:
Řešení detailů pohyblivé spáry mezi podlahou a parapetem včetně osazení soklu,
Obnovu okapnic včetně detailu napojení okapnice na dlažbu a jejich prodloužení, resp. jiné řešení nové odkapové hrany,

Provedení nových nášlapných vrstev podlah včetně hydroizolace zahrnuje

Varianta 1/a:

1. Základní nátěr na připraveném podkladu. Základní nátěr celé podlahy a přilehlých stěn do výšky cca 100 mm (EUROLAN TG 2). Nátěr se nanáší válečkem z jehněčího rouna nebo štětcem. Základní nátěr by se měl zcela vpít do podkladu a neměl by vytvářet louže nebo po zaschnutí film na povrchu podkladu.

2. Hydroizolační stěrku. Hydroizolační dvousložková stěrka (SUPERFLEX 8) vyztužená netkanou textilní vložkou Elasticvlies Nr. 1. Přechod izolační stěrky na svislou stěnu parapetu pomocí izolační pásky (SUPERFLEX 75/4), lepené rovněž SUPERFLEXem 8. Izolační hmota SUPERFLEX 8 vznikne smícháním stejných váhových množství komponentu A (prášek dodávaný v pytlích po 25 kg) a komponentu B (tekutina dodávaných v konvích o hmotnosti obsahu 25 kg). Po důkladném zamíchání se izolační stěrka nanáší, nejlépe molitanovým válečkem nejprve v pruhu podél stěn a na stěnu (cca 2 x 70 mm) v místě, kde bude nalepena izolační páska SUPERFLEX 75/4. Na čerstvě natřený povrch se přiloží izolační páska a v místech kotevní textilní mřížky se přetře ještě jednou vrstvou SUPERFLEXu 8. Po ošetření spáry po obvodu lodžie se nanáší izolační stěrka na celou plochu podlahy. Zároveň se do stěrky rozvinuje výztužná vložka Elasticvlies Nr. 1, která se přetírá ještě jednou vrstvou izolační stěrky SUPERFLEX 8. Po zaschnutí stěrky se může klást dlažba.

3. Lepení keramické protiskluzové, mrazuvzdorné dlažby pružným lepidlem (příslušným k systému stěrkové hydroizolace). Protiskluzová mrazuvzdorná keramická dlažba kladená do tenkého pružného maltového lože (PLASTIKOL KM Flex, resp. KM Flex+ Fix) a spárovaná pružnou spárovací hmotou (CERINOL Flex). Dlažba se lepí běžným postupem bezprostředně na povrch zaschlé hydroizolační stěrky pružným ložem dlažby PLASTIKOL KM Flex (resp. PLASTIKOL KM Flex+Fix, které tvrdne cca do 2 hodin). Drobné nerovnosti v podkladu je možno vyrovnat vyšší vrstvou pružného lože. Po zatvrdnutí lože je možno spárovat dlažbu a lepit keramický sokl. Spárování se provádí pružnou spárovací hmotou CERINOL Flex.

4. Lepení soklu. Keramický sokl lepený a spárovaný jako dlažba. Spára mezi keramickým soklem a dlažbou se nesmí spárovat CERINOLem Flex, ale musí zůstat volná pro spárování silikonovým tmelem. Dilatační spáru pod soklem je nutno s ohledem na očekávaná posunutí vytvořit v šířce cca 10 mm,

5. Tmelení silikonem pod soklem, případně u okapnice. Tmelení: Pod keramickým soklem a pod krajní dlaždicí (vůči okapnici) silikonovým tmelem PLASTIKOL SLS, základní nátěr na savé povrchy (např. neglazované části dlaždic) PLASTIKOL SLS VS.

Provedení nových nášlapných vrstev podlah včetně hydroizolace zahrnuje

Varianta 1/b:

1. Základní nátěr na připraveném podkladu. Základní nátěr celé podlahy a přilehlých stěn do výšky cca 100 mm (penetrace Sokrat 2802). Nátěr se nanáší válečkem z jehněčího rouna nebo štětcem. Základní nátěr by se měl zcela vpít do podkladu a neměl by vytvářet louže nebo po zaschnutí film na povrchu podkladu.

2. Hydroizolační stěrku. Hydroizolační jednosložková stěrka (ACRYZOL) vyztužená netkanou textilní vložkou R131. Přechod izolační stěrky na svislou stěnu parapetu pomocí izolační pásky R131, lepené rovněž ACRYZOLEM. Postup prací - viz varianta 1/a

3. Lepení keramické protiskluzové, mrazuvzdorné dlažby pružným lepidlem (příslušným k systému stěrkové hydroizolace). Protiskluzová mrazuvzdorná keramická dlažba kladená do tenkého pružného maltového lože (WM tmel) a spárovaná pružnou spárovací hmotou ( Knauf). Dlažba se lepí běžným postupem.

4. Lepení soklu. Keramický sokl lepený a spárovaný jako dlažba.

5. Tmelení silikonem pod soklem, případně u okapnice. Tmelení: Pod keramickým soklem a pod krajní dlaždicí (vůči okapnici) silikonovým tmelem.

Varianta 2 (dlažba na podložkách)
Jako hydroizolace bude použit materiál FATRAFOL 807 s ochrannou textilií nebo bitumenové hydroizolační pásy na bázi modifikovaných plastomérů ISOFLAMM.

Provedení nových nášlapných vrstev podlah včetně hydroizolace zahrnuje

1. Osazení okapnice s plechu s válcovanou PVC na volném okraji lodžie.
2. Osazení ukončovacího profilu z plechu s naválcovanou PVC fólií u stěn lodžie.
3. Položení fólie FATRAFOL 807 s ochrannou textilií
4. Položení dlažby ( betonové formátu 40*40 cm) na podložky
5. Tmelení na ukončovacím plechu u stěn
6. Provedení zarážky z ocelové pásoviny, která zabrání vysouvání dlaždic

Tato varianta je vhodná pro terasy. Především proto, že použitá dlažba je min. formátu 40*40cm a lodžie rozměrů 1,1*6 m jsou svojí plochou malé (mnoho prořezů, neestetický velký formát dlažby).

Oprava kotvení sloupků:
Ukotvení do boku podesty lodžieTelefon: 603 533 254, info@moravecaspol.cz
Copyright © Moravec a společníci, spol s r.o. 2008, Developed by NAC