Novinky

Zelená úsporám 2015
Naše firma se zaregistrovala ve Státním fondu životního prostředí a je zařazena do SOD. Tedy může realizovat zakázky, u kterých je podaná žádost na dotace z programu "Nová zelená úsporám 2015". Dále provádíme veškeré úkony, které jsou nutné k podání této žádosti. V případě, že se rozhodnete využít program Ministerstva životního prostředí, kontaktujte nás na adrese: info@moravecaspol.cz.
Děkujeme

Změna místa pro zasílání korespondence:
Máme novou adresu pro doručování korespondence (sídlo firmy zůstává nezměněno):
Na Vyhlídce 1895, 25101 Říčany

Flamgárd

TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS NA PROVÁDĚNÍ NÁTĚRU NA DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE FLAMGARD A FLAMGARD TRANSPARENT

FLAMGARD

Charakteristika:
FLAMGARD je jednosložková vodou ředitelná nátěrová nebo nástřiková hmota na bázi amonných fosfátů s přídavkem zpěňujících přísad, retardérů hoření, polymerů a insekticidní účinné látky.

Typové označení: Ip, 0,2 v

Použití:
Vhodné pro ochranu krytých dřevěných stavebních konstrukcí, které nejsou vystaveny přímým povětrnostním vlivům, t.j. pro expoziční třídu III. podle ČSN 49 0600.
Nevhodné do exteriéru.
Jedná se o látku netoxickou řazenou mezi látky nepodléhající závaznému posudku Hlavního hygienika MZ ČR, DPH 5% (Na základě rohodnutí MF ČR byl FLAMGARD zařazen do podpoložky 320 9 900 00 celního sazebníku) - ekologický výrobek

Osvědčení, certifikace:
- schválení Hlavním hygienikem MZ ČR č. HEM-3435-9.8.93
- Certifikát č. C1-97-0001
- Rozhodnutí č. 08-U-011, Státní zkušebna č. 227
- Protokol MV ČR - hl. správa Sboru PO č.j.: PO 2387/TÚ-92
- Protokol zkušební laboratoře PAVÜS Veselí nad Lužnicí Z-1.081-95
- Protokol PAVÜS Praha a. s. č. 8951142

Normy:
- ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb
- ČSN 73 0823 Požárně technická vlastnost hmot
- PN 150 3/93

Technické údaje:
Šedobílá suspenze bez zápachu, ředitelná vodou, lze barevně tónovat dle přání zákazníka (bílá, okr). Termickým rozkladem zaschlého filmu FLAMGARDU vzniká silná vrstva nehořlavé tepelně izolující pěny, která chrání dřevo proti působení sálavého tepla a brání jeho vznícení a šíření ohně. Insekticidní účinná látka (pyrethroid) působí proti napadení dřevokazným hmyzem a fungicidní účinná látka (Althosan MB) brání napadení dřeva dřevokaznými houbami a plísněmi.

Stupeň hořlavosti:
- B (nesnadno hořlavé) ... při 500 g.m-2
- C1 (těžce hořlavé) ... při 240 g.m-2

Zvýšení požární odolnosti:
- zatížené konstrukce s nátěrem FLAMGARD (500g.m-2) o 15 min
- nezatížené konstrukce s nátěrem FLAMGARD (500 g.m-2) o 20 min

Doporučený nános přípravku se řídí požadovaným stupněm ochrany, nesmí být však menší než 240 g.m-2 (stupeň hořlavosti C1 - těžce hořlavé). K nátěru se používá FLAMGARD neředěný, nátěr se provádí 2x, dosažené množství nánosu je cca 500 g.m-2 (stupeň hořlavosti B - nesnadno hořlavé). Pro postřik se FLAMGARD ředí vodou a provádí se 3x až 4x.

FLAMGARD - TRANSPARENT

Charakteristika:
FLAMGARD - TRANSPARENT je dvousložková zpěnitelná nátěrová hmota na bázi amonných fosfátů s přídavkem zpěňujících přísad, retardérů hoření a polymerů.

Použití:
Vhodné pro ochranu krytých dřevěných stavebních konstrukcí, které nejsou vystaveny přímým povětrnostním vlivům, t. j. pro expoziční třídu III. dle ČSN 49 0600.
Nevhodné do exteriéru.

Osvědčení, certifikace:
- Schválení Hlavním hygienikem MZ ČR č. HEM-3435-8295/12258 (sl.A) a HEM-3435-14.11.1991 (sl.B)
- Protokol MV ČR - ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR č. j.: PO 730/TÚ-94
- Protokol o zkouškách požární odolnosti dřeva VVÚD Praha, pracoviště Březnice č. 135/94
- Rohodnutí č. 0897-0006, Státní zkušebna č. 227

Normy:
- ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb
- ČSN 73 0823 Požárně technické vlastnosti hmot
- PN 17-151-95

Technické údaje:
Viskózní nažloutlá kapalina bez zápachu. Po zaschnutí je nátěr průhledný (transparentní) se světle žlutým odstínem a zanechává původní kresbu dřeva. Pro zvýšení celkové odolnosti a životnosti nátěru se překrývá polystyrenovým lakem S 1815 (sl. B). Termickým rozkladem zaschlého filmu FLAMGARDU-TRANSPARENTU vzniká silná vrstva nehořlavé tepelně izolující pěny, která chrání dřevo proti působení sálavého tepla a brání jeho vznícení a šíření ohně.

Stupeň hořlavosti:
- B (nesnadno hořlavé) ... při 500 g.m-2
- C1 (těžce hořlavé) ... při 240 g.m-2

Zvýšení požární odolnosti:
desky 500 x 500 mm ze smrkového dřeva tl. 20 mm pri nánosu 508 až 516 g.m-2 ... 9 min

Doporučený nános přípravku se řídí požadovaným stupněm ochrany, nesmí být však menší nez 240 g.m-2 (stupeň hořlavosti C1 - těžce hořlavé). FLAMGARD-TRANSPARENT se používá neředěný a nátěr se provádí 3x. Dosažené množství nánosu je cca 500 g.m-2 (stupeň hořlavosti B - nesnadno hořlavé).Telefon: 603 533 254, info@moravecaspol.cz
Copyright © Moravec a společníci, spol s r.o. 2008, Developed by NAC